Chính sách về quyền riêng tư của trang web

Chính sách quyền riêng tư của iMiSHOP được cập nhật vào ngày 31 tháng 12 năm 2019.

iMiSHOP coi trọng quyền riêng tư của bạn. Vì vậy, chúng tôi đã phát triển Chính sách quyền riêng tư đề cập đến cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, truyền và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn.

1. THÔNG TIN VÀ THỐNG NHẤT

Chính sách này mô tả cách thức MayAnhGiaRe.com tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên trang web (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên trang web được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên trang web.

MayAnhGiaRe.com sẽ không chịu trách nhiệm về việc xử lý dữ liệu được thực hiện bởi các trang web không thuộc trách nhiệm của mình.

2. NGHĨA VỤ CUNG CẤP DỮ LIỆU

Dữ liệu được yêu cầu trong các biểu mẫu trên trang web là bắt buộc (trừ trường hợp được quy định khác trong trường bắt buộc) để tuân thủ các mục đích của Chính sách này. Do đó, nếu dữ liệu không được cung cấp hoặc được cung cấp một cách không chính xác và đầy đủ, các yêu cầu do Người dùng thực hiện không thể được đáp ứng, tuy nhiên, người dùng vẫn có thể quan sát được nội dung của trang web

3. MỤC ĐÍCH THU THẬP, XỬ LÝ VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU CỦA KHÁCH HÀNG VÀ THỜI HẠN LƯU TRỮ

Dữ liệu cá nhân do Khách Hàng cung cấp thông qua biểu mẫu đăng ký trên trang web được MayAnhGiaRe.com thu thập, xử lý và sử dụng cho các mục đích sau:

• Để thực hiện Đăng ký danh tính khách hàng trên trang web, đồng thời duy trì và quản lý mối quan hệ với MayAnhGiaRe.com.

• Để quản lý việc mua sắm sản phẩm, bao gồm cả việc thanh toán sản phẩm.

• Để xem xét các truy vấn, đề xuất và khiếu nại mà Khách Hàng gửi cho MayAnhGiaRe.com bằng các phương tiện có sẵn trên Trang web (biểu mẫu web hoặc trò chuyện), cũng như thực hiện các liên lạc hỗ trợ trong trường hợp được Khách Hàng yêu cầu hoặc để giải quyết các vấn đề giữa MayAnhGiaRe.com và Khách Hàng.

• Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên Trang Web.

Toàn bộ các dữ liệu được Khách Hàng cung cấp sẽ được lưu giữ cho đến khi Khách Hàng có yêu cầu xóa/điều chỉnh dữ liệu trên Trang web (bằng việc tự đăng nhập vào tài khoản của mình để xóa/điều chỉnh hoặc yêu cầu MayAnhGiaRe.com xóa/điều chỉnh) hoặc sau ba năm kể từ lần truy cập cuối cùng.

4. CÁC DỮ LIỆU ĐƯỢC THU THẬP, XỬ LÝ, SỬ DỤNG

MayAnhGiaRe.com sẽ thu thập, xử lý, sử dụng các thông tin sau của Khách Hàng: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân/số thẻ căn cước công dân, địa chỉ nhận hàng, địa chỉ e-mail, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập….

5. CUNG CẤP/CHIA SẺ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

MayAnhGiaRe.com không cung cấp Dữ Liệu Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để MayAnhGiaRe.com cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

Ngoài các trường hợp nêu trên, MayAnhGiaRe.com sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Dữ Liệu Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, MayAnhGiaRe.com cam kết sẽ chỉ tiết lộ Dữ Liệu Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

6. TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

• Cam kết rằng khi tham gia giao dịch trên Trang Web, Khách Hàng đã đủ từ 18 tuổi trở lên và dữ liệu được cung cấp cho MayAnhGiaRe.com là đúng, chính xác, đầy đủ và cập nhật. Vì mục đích này, Khách Hàng chịu trách nhiệm về tính trung thực của tất cả dữ liệu mà họ cung cấp và sẽ cập nhật thông tin được cung cấp phù hợp với tính trạng thực tế của họ.

• Đảm bảo rằng Khách Hàng đã thông báo cho người thứ ba biết về việc cung cấp dữ liệu của người thứ ba trên Trang Web của MayAnhGiaRe.com. Đồng thời, đảm bảo rằng Khách Hàng được phép cung cấp dữ liệu của bên thứ ba cho MayAnhGiaRe.com cho các mục đích nêu trên.

• Cam kết chịu trách nhiệm về thông tin sai lệch hoặc không chính xác được cung cấp thông qua Trang web và cho bất kỳ thiệt hại hoặc thiệt hại trực tiếp nào gây ra cho MayAnhGiaRe.com và/hoặc bên thứ ba.

7. BẢO MẬT THÔNG TIN

• Dữ Liệu Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và MayAnhGiaRe.com, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của MayAnhGiaRe.com, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của MayAnhGiaRe.com bảo mật phù hợp với quy định của pháp luật.

• MayAnhGiaRe.com có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Dữ Liệu Khách Hàng. MayAnhGiaRe.com cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Dữ Liệu Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng Trang Web. Khi thu thập dữ liệu, MayAnhGiaRe.com thực hiện lưu giữ và bảo mật Dữ Liệu Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Dữ Liệu Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

• Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của MayAnhGiaRe.com, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống MayAnhGiaRe.com, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp MayAnhGiaRe.com phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… MayAnhGiaRe.com có quyền chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: