Ống kính lấy nét bằng tay | Lens MF

Ống kính lấy nét bằng tay | Lens MF
SALE
meike-35mm-f1-7-sony-e-18493

Meike 35mm f1.7 Sony E 18493

800.000₫ 1.000.000₫
SALE
phoenix-500mm-f8-mirror-lens-mf-eos-500-8-0-18479

Phoenix 500mm f8 Mirror Lens MF EOS (500 8.0) 18479

1.700.000₫ 2.000.000₫
SALE
phoenix-500mm-f8-mirror-lens-mf-eos-500-8-0-18482

Phoenix 500mm f8 Mirror Lens MF EOS (500 8.0) 18482

1.700.000₫ 2.000.000₫
SALE
phoenix-500mm-f8-mirror-lens-mf-eos-500-8-0-18477

Phoenix 500mm f8 Mirror Lens MF EOS (500 8.0) 18477

1.700.000₫ 2.000.000₫
SALE
phoenix-500mm-f8-mirror-lens-mf-eos-500-8-0-18480

Phoenix 500mm f8 Mirror Lens MF EOS (500 8.0) 18480

1.700.000₫ 2.000.000₫
SALE
phoenix-500mm-f8-mirror-lens-mf-eos-500-8-0-18491

Phoenix 500mm f8 Mirror Lens MF EOS (500 8.0) 18491

1.700.000₫ 2.000.000₫
SALE
phoenix-500mm-f8-mirror-lens-mf-eos-500-8-0-18478

Phoenix 500mm f8 Mirror Lens MF EOS (500 8.0) 18478

1.700.000₫ 2.000.000₫
SALE
nikon-85mm-f1-4-ais-mf-85-1-4-18492

Nikon 85mm f1.4 AIS MF ( 85 1.4) 18492

8.999.000₫ 9.600.000₫
SALE
smc-pentax-35mm-f2-0-pk-18473

SMC Pentax 35mm f2.0 PK 18473

3.200.000₫ 3.600.000₫
SALE
canon-fd-135mm-f2-5-s-c-135-2-5-18495

Canon FD 135mm f2.5 S.C (135 2.5) 18495

2.200.000₫ 3.000.000₫
SALE
smc-pentax-50mm-f1-4-mf-ngam-pk-50-1-4-18465

SMC Pentax 50mm f1.4 MF Ngàm PK (50 1.4) 18465

1.800.000₫ 2.200.000₫
SALE
zeiss-batis-25mm-f2-sony-fe-fullbox-sony-25-2-0

Zeiss Batis 25mm F2 Sony FE Fullbox (Sony 25 2.0)

14.999.999₫ 26.000.000₫
SALE
beroflex-auto-200mm-f3-5-mf-m42-200-3-5-hkg

Beroflex Auto 200mm f3.5 MF M42 (200 3.5) HKG

1.700.000₫ 2.000.000₫
SALE
vivitar-wide-angle-28mm-f2-5-mf-m42-28-2-5-18413

Vivitar Wide-Angle 28mm f2.5 MF M42 (28 2.5) 18413

1.500.000₫ 1.900.000₫
SALE
yashica-50mm-f1-4-ml-cy-mf-50-1-4-18424

Yashica 50mm f1.4 ML CY MF (50 1.4) 18424

2.200.000₫ 2.500.000₫
SALE
olympus-50mm-f1-4-zuiko-om-mc-50-1-4-18426

Olympus 50mm f1.4 Zuiko OM MC (50 1.4) - 18426

1.700.000₫ 2.200.000₫
SALE
canon-fd-135mm-f2-8-fdn-135-2-8-18425

Canon FD 135mm f2.8 FDN (135 2.8) 18425

2.200.000₫ 3.000.000₫
SALE
smc-takumar-50mm-f1-4-mf-ngam-m42-50-1-4-18411

SMC Takumar 50mm f1.4 MF Ngàm M42 (50 1.4) - 18411

2.100.000₫ 2.200.000₫
SALE
super-mutil-coated-takumar-50mm-f1-4-mf-m42-50-1-4-18433
SALE
rokinon-14mm-t3-1-canon-mf-14-2-8-18418

Rokinon 14mm T3.1 Canon MF (14 2.8) - 18418

5.500.000₫ 6.500.000₫
SALE
mamiya-sekor-55mm-f1-4-mf-ngam-m42-55-1-4-18427

Mamiya Sekor 55mm f1.4 MF Ngàm M42 (55 1.4) 18427

2.800.000₫ 3.600.000₫
SALE
smc-pentax-50mm-f1-4-mf-ngam-pk-50-1-4-18406

SMC Pentax 50mm f1.4 MF Ngàm PK (50 1.4) 18406

1.800.000₫ 2.200.000₫
SALE
minolta-58mm-f1-4-rokkor-mf-md-58-1-4-13340

Minolta 58mm f1.4 Rokkor MF MD (58 1.4) - 13340

1.100.000₫ 1.400.000₫
SALE
canon-fd-24mm-f2-8-s-s-c-mf-24-2-8-10781

Canon FD 24mm f2.8 S.S.C MF (24 2.8) 10781

2.300.000₫ 3.000.000₫
SALE
nikon-50mm-f1-4-ais-mf-50-1-4-18402

Nikon 50mm f1.4 AIS MF (50 1.4) 18402

2.600.000₫ 3.500.000₫
SALE
olympus-50mm-f1-4-zuiko-om-mf-50-1-4-18376

Olympus 50mm f1.4 Zuiko OM MF (50 1.4) - 18376

1.800.000₫ 2.200.000₫
SALE
minolta-mc-58mm-f1-2-rokkor-pg-mf-md-58-1-2-18393

Minolta MC 58mm f1.2 Rokkor-PG MF MD (58 1.2) - 18393

7.500.000₫ 8.000.000₫
SALE
minolta-mc-58mm-f1-2-rokkor-pg-mf-md-58-1-2-18063
SALE
nikon-180mm-f2-8-mf-ai-180-2-8-18383

Nikon 180mm f2.8 MF AI (180 2.8) 18383

5.900.000₫ 6.200.000₫
SALE
rokinon-85mm-f1-4-mf-sony-e-85-1-4-98-18025

Rokinon 85mm f1.4 MF Sony E (85 1.4) 98% - 18025

4.800.000₫ 5.500.000₫
SALE
nikon-nikkor-o-35mm-f2-mf-non-ai-35-2-0-18346

Nikon Nikkor-O 35mm f2 MF Non AI (35 2.0) - 18346

2.500.000₫ 3.500.000₫
SALE
nikon-70-210mm-f4-series-e-mf-70-210-4-0-18348

Nikon 70-210mm f4 Series E MF (70-210 4.0) - 18348

1.200.000₫ 1.500.000₫
SALE
minolta-mc-tele-rokkor-x-135mm-f2-8-135-2-8-18345

Minolta MC Tele Rokkor-X 135mm f2.8 (135 2.8) - 18345

1.300.000₫ 2.900.000₫
SALE
nikon-36-72mm-f3-5-series-e-mf-36-72-3-5-18349

Nikon 36-72mm f3.5 Series E MF (36-72 3.5) - 18349

700.000₫ 1.000.000₫
SALE
rokinon-85mm-t1-5-mf-canon-fullbox-85-1-5-18367

Rokinon 85mm T1.5 MF Canon Fullbox (85 1.5) 18367

4.800.000₫ 5.500.000₫
SALE
nikon-nikkor-s-55mm-f1-2-mf-non-ai-55-1-2-18340

Nikon Nikkor-S 55mm f1.2 MF Non AI (55 1.2) 18340

4.000.000₫ 4.500.000₫
SALE
nikon-mf-105mm-f4-0-ais-macro-1-2-105-4-0-16932

Nikon MF 105mm f4.0 AIS Macro 1:2 (105 4.0) 16932

2.600.000₫ 3.500.000₫
SALE
smc-pentax-m-28mm-f2-8-mf-28-2-8-18341

SMC Pentax M 28mm f2.8 MF (28 2.8) - 18341

1.800.000₫ 2.000.000₫
SALE
mamiya-sekor-55mm-f1-4-mf-ngam-m42-55-1-4-18325

Mamiya Sekor 55mm f1.4 MF Ngàm M42 (55 1.4) 18325

2.900.000₫ 3.600.000₫
SALE
rokinon-14mm-f2-8-canon-mf-14-2-8-18324

Rokinon 14mm f2.8 Canon MF (14 2.8) - 18324

5.000.000₫ 6.500.000₫
SALE
mamiya-sekor-sx-55mm-f1-4-mf-ngam-m42-55-1-4-18309
SALE
mamiya-sekor-55mm-f1-4-mf-ngam-m42-55-1-4-18311

Mamiya Sekor 55mm f1.4 MF Ngàm M42 (55 1.4) 18311

3.000.000₫ 3.600.000₫
SALE
opteka-85mm-f1-8-mf-canon-hkg-85-1-8

Opteka 85mm f1.8 MF Canon HKG (85 1.8)

1.700.000₫ 3.000.000₫
SALE
rokinon-85mm-t1-5-mf-nikon-85-1-5-17683

Rokinon 85mm T1.5 MF Nikon (85 1.5) 17683

4.800.000₫ 5.500.000₫
SALE
canon-fdn-24mm-f2-8-mf-fd-24-2-8-15887

Canon FDn 24mm f2.8 MF (FD 24 2.8) 15887

2.400.000₫ 2.500.000₫
SALE
smc-pentax-50mm-f1-4-mf-ngam-pk-50-1-4-18303

SMC Pentax 50mm f1.4 MF Ngàm PK (50 1.4) 18303

2.000.000₫ 2.200.000₫
SALE
laowa-15mm-f-2-fe-zero-d-for-sony-e-15-2-0-18262

Laowa 15mm f/2 FE Zero-D For Sony E (15 2.0) - 18262

12.990.000₫ 18.900.000₫
SALE
minolta-md-50mm-f1-4-rokkor-x-50-1-4-16349

Minolta MD 50mm f1.4 Rokkor-X (50 1.4) - 16349

1.300.000₫ 2.000.000₫
SALE
canon-50mm-f1-4-s-s-c-fd-mf-50-1-4-18096

Canon 50mm f1.4 S.S.C FD MF (50 1.4) - 18096

1.600.000₫ 2.000.000₫
SALE
nikon-24mm-f2-8-nikkor-n-24-2-8-18290

Nikon 24mm f2.8 Nikkor-N (24 2.8) - 18290

3.100.000₫ 4.500.000₫
SALE
vivitar-wide-angle-28mm-f2-5-mf-fd-28-2-5-18245

Vivitar Wide-Angle 28mm f2.5 MF FD (28 2.5) - 18245

1.700.000₫ 1.900.000₫
SALE
canon-50mm-f1-4-s-s-c-fd-mf-50-1-4-18257

Canon 50mm f1.4 S.S.C FD MF (50 1.4) 18257

1.600.000₫ 2.000.000₫
SALE
nikon-50mm-f1-4-ais-mf-50-1-4-18277

Nikon 50mm f1.4 AIS MF (50 1.4) 18277

2.600.000₫ 5.500.000₫
SALE
canon-fd-24mm-f2-8-s-s-c-mf-24-2-8-18254

Canon FD 24mm f2.8 S.S.C MF (24 2.8) 18254

2.600.000₫ 3.000.000₫
SALE
meike-12mm-f2-8-for-sony-12-2-8-18274

Meike 12mm f2.8 For Sony (12 2.8) 18274

2.900.000₫ 3.200.000₫
SALE
konica-hexanon-50mm-f1-8-ngam-ar-50-1-8-18273

Konica Hexanon 50mm f1.8 Ngàm AR (50 1.8) 18273

1.000.000₫ 1.800.000₫
SALE
mamiya-sekor-55mm-f1-4-mf-ngam-m42-55-1-4-18275

Mamiya Sekor 55mm f1.4 MF Ngàm M42 (55 1.4) 18275

3.100.000₫ 3.600.000₫
SALE
carl-zeiss-50mm-f1-4-planar-t-ze-canon-50-1-4-17969

Carl Zeiss 50mm f1.4 Planar T* ZE Canon (50 1.4) 17969

7.900.000₫ 9.500.000₫
SALE
minolta-mc-50mm-f1-4-rokkor-x-pg-50-1-4-18198

Minolta MC 50mm f1.4 Rokkor-x PG (50 1.4) 18198

1.600.000₫ 2.000.000₫
SALE
tamron-auto-200mm-f3-5-pk-200-3-5-17618

Tamron Auto 200mm f3.5 PK (200 3.5) 17618

1.700.000₫ 2.000.000₫
SALE
vivitar-wide-angle-28mm-f2-5-mf-m42-28-2-5-18209

Vivitar Wide-Angle 28mm f2.5 MF M42 (28 2.5) 18209

1.500.000₫ 1.900.000₫
SALE
super-mutil-coated-takumar-50mm-f1-4-mf-m42-50-1-4-18184
SALE
minolta-mc-50mm-f1-4-rokkor-x-pg-50-1-4-18177

Minolta MC 50mm f1.4 Rokkor-X PG (50 1.4) 18177

1.500.000₫ 2.000.000₫
SALE
bower-8mm-f3-5-fisheye-mf-canon-eos-8-3-5-18242

Bower 8mm f3.5 Fisheye MF Canon EOS (8 3.5) 18242

2.500.000₫ 3.500.000₫
SALE
super-takumar-50mm-f1-4-mf-m42-50-1-4-18185

Super Takumar 50mm f1.4 MF M42 (50 1.4) 18185

1.500.000₫ 2.000.000₫
SALE
minolta-mc-50mm-f1-4-rokkor-pg-50-1-4-18188

Minolta MC 50mm f1.4 Rokkor-PG (50 1.4) 18188

1.800.000₫ 2.000.000₫
SALE
canon-fd-135mm-f2-5-s-c-135-2-5-18104

Canon FD 135mm f2.5 S.C (135 2.5) - 18104

2.200.000₫ 3.000.000₫
SALE
laowa-15mm-f-2-fe-zero-d-for-sony-e-new-100-15-2-0-18189
SALE
opteka-85mm-f1-8-mf-nikon-18173-85-1-8

Opteka 85mm f1.8 MF Nikon 18173 (85 1.8)

2.300.000₫ 3.000.000₫
SALE
yashica-ml-50mm-f1-9c-ml-cy-50-1-9-18186

Yashica ML 50mm f1.9c ML CY (50 1.9) 18186

1.200.000₫ 1.400.000₫
SALE
smc-pentax-50mm-f1-4-mf-ngam-pk-50-1-4-16035

SMC Pentax 50mm f1.4 MF Ngàm PK (50 1.4) 16035

1.800.000₫ 2.200.000₫

Bower 16mm f2.0 MFT NEX HKG

4.200.000₫
SALE
vivitar-wide-angle-28mm-f2-5-mf-md-28-2-5-18109

Vivitar Wide-Angle 28mm f2.5 MF MD (28 2.5) - 18109

1.600.000₫ 2.000.000₫
SALE
super-takumar-200mm-f4-0-mf-m42-200-4-0-18124

Super-Takumar 200mm f4.0 MF M42 (200 4.0) - 18124

1.700.000₫ 2.000.000₫
SALE
nikon-300mm-f4-5-ais-mf-300-4-5-18172

Nikon 300mm f4.5 AIS MF (300 4.5) - 18172

2.300.000₫ 2.800.000₫
SALE
canon-50mm-f1-4-s-s-c-fd-mf-50-1-4-18073

Canon 50mm f1.4 S.S.C FD MF (50 1.4) 18073

1.600.000₫ 2.000.000₫
SALE
nikon-50mm-f1-4-k-non-ai-mf-50-1-4-97-18062

Nikon 50mm f1.4 K non AI MF (50 1.4) 97% - 18062

2.200.000₫ 3.100.000₫
SALE
vivitar-wide-angle-28mm-f2-5-mf-md-28-2-5-18070

Vivitar Wide-Angle 28mm f2.5 MF MD (28 2.5) 18070

1.600.000₫ 1.900.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: