Ống kính lấy nét bằng tay | Lens MF

Ống kính lấy nét bằng tay | Lens MF
SALE
canon-50mm-f1-4-fd-mf-50-1-4-17585

Canon 50mm f1.4 FD MF (50 1.4) 17585

1.500.000₫ 2.200.000₫
SALE
minolta-md-50mm-f1-4-rokkor-x-mf-ngam-md-50-1-4-17584
SALE
canon-50mm-f1-4-fd-mf-50-1-4-17586

Canon 50mm f1.4 FD MF (50 1.4) 17586

1.500.000₫ 2.200.000₫
SALE
smc-pentax-m-50mm-f1-4-mf-ngam-pk-50-1-4-hkgl

SMC Pentax-M 50mm f1.4 MF Ngàm PK (50 1.4) HKGL

1.800.000₫ 2.100.000₫
SALE
smc-takumar-55mm-f1-8-mf-ngam-m42-55-1-8-17503

SMC Takumar 55mm f1.8 MF Ngàm M42 (55 1.8) - 17503

1.200.000₫ 1.600.000₫
SALE
smc-pentax-m-50mm-f1-4-mf-ngam-pk-50-1-4-16462

SMC Pentax-M 50mm f1.4 MF Ngàm PK (50 1.4) 16462

1.800.000₫ 2.100.000₫
SALE
minolta-58mm-f1-4-mc-rokkor-pf-mf-md-58-1-4-17554

Minolta 58mm f1.4 MC Rokkor-PF MF MD (58 1.4) 17554

1.600.000₫ 2.200.000₫
SALE
jcpenney-135mm-f2-8-mf-pentax-135-2-8-17563

JCPenney 135mm f2.8 MF Pentax (135 2.8) 17563

1.200.000₫ 1.500.000₫
SALE
vivitar-28mm-f2-8-mf-tx-28-2-8-98-17504

Vivitar 28mm f2.8 MF TX (28 2.8) 98% - 17504

1.400.000₫ 1.600.000₫
SALE
asanuma-21mm-f3-8-mf-ngam-nikon-f-21-3-8-17472

Asanuma 21mm f3.8 MF Ngàm Nikon F (21 3.8) 17472

3.000.000₫ 3.200.000₫
SALE
minolta-mc-50mm-f1-4-rokkor-pg-mf-ngam-md-50-1-4-17176
SALE
canon-fdn-24mm-f2-8-mf-fd-24-2-8-17502

Canon FDn 24mm f2.8 MF (FD 24 2.8) 17502

2.400.000₫ 2.500.000₫
SALE
nikon-nikkor-s-50mm-f1-4-mf-ai-d-50-1-4-17486

Nikon Nikkor-S 50mm f1.4 MF AI'd (50 1.4) - 17486

2.000.000₫ 2.500.000₫
SALE
smc-pentax-m-50mm-f1-4-mf-ngam-pk-50-1-4-17473

SMC Pentax-M 50mm f1.4 MF Ngàm PK (50 1.4)- 17473

1.800.000₫ 2.100.000₫
SALE
smc-pentax-zoom-35-70mm-f4-mf-ngam-pk-50-1-4-10229
SALE
olympus-50mm-f1-4-zuiko-om-mf-50-1-4-98-17559

Olympus 50mm f1.4 Zuiko OM MF (50 1.4) 98% - 17559

1.900.000₫ 2.200.000₫
SALE
nikon-nikkor-s-50mm-f1-4-mf-50-1-4-hood-zin-17555
SALE
opteka-6-5mm-f3-5-fisheye-mf-eos-6-5-3-5-17489

Opteka 6.5mm f3.5 Fisheye MF EOS (6.5 3.5) - 17489

3.200.000₫ 3.500.000₫
SALE
olympus-50mm-f1-4-zuiko-om-mf-50-1-4-16547

Olympus 50mm f1.4 Zuiko OM MF (50 1.4) - 16547

1.900.000₫ 2.200.000₫
SALE
canon-50mm-f1-4-fdn-mf-50-1-4-17070

Canon 50mm f1.4 FDn MF (50 1.4) - 17070

2.000.000₫ 2.500.000₫
SALE
olympus-zuiko-auto-w-28mm-f2-8-om-mf-28-2-8-97-17116
SALE
nikon-mf-20mm-f2-8-ais-20-2-8-17132

Nikon MF 20mm f2.8 AIS (20 2.8) 17132

4.999.000₫ 6.200.000₫
SALE
smc-pentax-50mm-f1-7-a-mf-pk-50-1-7-17006

SMC Pentax 50mm f1.7 A MF PK (50 1.7) 17006

900.000₫ 1.200.000₫
SALE
nikon-100mm-f2-8-series-e-mf-100-2-8-17074

Nikon 100mm f2.8 Series E MF (100 2.8) 17074

1.500.000₫ 3.500.000₫
SALE
canon-50mm-f1-4-fd-mf-50-1-4-17104

Canon 50mm f1.4 FD MF (50 1.4) 17104

1.500.000₫ 2.200.000₫
SALE
nikon-nikkor-s-50mm-f1-4-mf-ai-d-50-1-4-17068

Nikon Nikkor-S 50mm f1.4 MF AI'd (50 1.4) 17068

1.800.000₫ 2.000.000₫
SALE
minolta-mc-58mm-f1-4-mf-md-rokkor-58-1-4-serial-5056499
SALE
canon-fdn-28mm-f2-8-mf-fd-24-2-8-17071

Canon FDn 28mm f2.8 MF (FD 24 2.8) - 17071

1.400.000₫ 2.000.000₫
SALE
canon-fdn-24mm-f2-8-mf-fd-24-2-8-15492

Canon FDn 24mm f2.8 MF (FD 24 2.8) 15492

2.400.000₫ 2.500.000₫
SALE
canon-50mm-f1-4-s-s-c-do-fd-mf-50-1-4-95-17058

Canon 50mm f1.4 S.S.C Đỏ FD MF (50 1.4) 95% - 17058

1.400.000₫ 2.200.000₫
SALE
canon-50mm-f1-4-fdn-mf-50-1-4-seri-1525729

Canon 50mm f1.4 FDn MF (50 1.4) - Seri 1525729

2.000.000₫ 2.500.000₫
SALE
nikon-mf-105mm-f4-0-ais-macro-1-2-105-4-0-17059

Nikon MF 105mm f4.0 AIS Macro 1:2 (105 4.0) 17059

2.500.000₫ 3.500.000₫
SALE
olympus-50mm-f1-4-zuiko-om-mf-50-1-4-16636

Olympus 50mm f1.4 Zuiko OM MF (50 1.4) - 16636

2.000.000₫ 2.200.000₫
SALE
nikon-nikkor-s-50mm-f1-4-mf-ai-d-50-1-4-17016

Nikon Nikkor-S 50mm f1.4 MF AI'd (50 1.4) - 17016

1.800.000₫ 2.000.000₫
SALE
canon-50mm-f1-4-s-s-c-do-fd-mf-50-1-4-98-17017

Canon 50mm f1.4 S.S.C Đỏ FD MF (50 1.4) 98% - 17017

1.800.000₫ 2.500.000₫
SALE
canon-50mm-f1-4-fdn-mf-50-1-4-17018

Canon 50mm f1.4 FDn MF (50 1.4) - 17018

2.000.000₫ 2.500.000₫
SALE
canon-50mm-f1-4-s-s-c-do-fd-mf-50-1-4-16942

Canon 50mm f1.4 S.S.C Đỏ FD MF (50 1.4) - 16942

1.800.000₫ 2.500.000₫
SALE
nikon-mf-105mm-f4-0-ais-macro-1-2-105-4-0-95-16932
SALE
nikon-24mm-f2-8-ais-mf-24-2-8-98-16936

Nikon 24mm f2.8 AIS MF (24 2.8) 98% - 16936

3.300.000₫ 3.600.000₫
SALE
nikon-24mm-f2-8-ais-mf-24-2-8-16778

Nikon 24mm f2.8 AIS MF (24 2.8) - 16778

2.800.000₫ 3.600.000₫
SALE
olympus-24mm-f2-8-h-zuiko-om-mf-24-2-8-97-16941

Olympus 24mm f2.8 H-Zuiko OM MF (24 2.8) 97% - 16941

3.200.000₫ 3.500.000₫
SALE
rokinon-6-5mm-f3-5-fisheye-mf-eos-6-5-3-5-16933

Rokinon 6.5mm f3.5 Fisheye MF EOS (6.5 3.5) - 16933

3.200.000₫ 3.500.000₫
SALE
canon-50mm-f1-4-s-s-c-do-fd-mf-50-1-4-98-16802

Canon 50mm f1.4 S.S.C Đỏ FD MF (50 1.4) 98% - 16802

1.800.000₫ 2.500.000₫
SALE
rokinon-16mm-t2-2-mf-for-nikon-16-2-2-99-likenew-16804
SALE
vivitar-wide-angle-28mm-f2-5-mf-ngam-fd-28-2-5-16814
SALE
canon-fdn-24mm-f2-8-mf-fd-24-2-8-93-16898

Canon FDn 24mm f2.8 MF (FD 24 2.8) 93% - 16898

2.400.000₫ 2.500.000₫
SALE
nikon-55mm-f2-8-mf-ais-macro-1-2-55-2-8-98-16771

Nikon 55mm f2.8 MF AIS Macro 1:2 (55 2.8) 98% - 16771

2.600.000₫ 3.000.000₫
SALE
rokinon-14mm-f2-8-mf-pentax-pk-14-2-8-16780

Rokinon 14mm f2.8 MF Pentax PK ( 14 2.8 ) 16780

5.500.000₫ 6.500.000₫
SALE
nikon-50mm-f1-4-k-non-ai-mf-50-1-4-16768

Nikon 50mm f1.4 K non AI MF (50 1.4) 16768

2.000.000₫ 21.000.000₫
SALE
nikon-nikkor-s-50mm-f1-4-mf-ai-d-50-1-4-16769

Nikon Nikkor-S 50mm f1.4 MF AI'd (50 1.4) 16769

1.800.000₫ 2.000.000₫
SALE
rokinon-35mm-f1-4-t1-5-mf-nikon-35-1-4-16753

Rokinon 35mm f1.4 T1.5 MF Nikon ( 35 1.4 ) 16753

5.700.000₫ 6.500.000₫
SALE
smc-pentax-m-50mm-f1-4-mf-ngam-pk-50-1-4-15454

SMC Pentax-M 50mm f1.4 MF Ngàm PK (50 1.4) 15454

1.800.000₫ 2.100.000₫
SALE
olympus-50mm-f1-8-zuiko-om-mf-50-1-8-16323

Olympus 50mm f1.8 Zuiko OM MF (50 1.8) 16323

1.100.000₫ 1.300.000₫
SALE
minolta-58mm-f1-4-mc-rokkor-pf-mf-md-58-1-4-16761
SALE
nikon-nikkor-o-35mm-f2-0-non-ai-mf-35-2-0-98-16665

Nikon Nikkor-O 35mm f2.0 non-AI MF (35 2.0) 98% - 16665

3.200.000₫ 3.500.000₫
SALE
yashica-28mm-f2-8-ml-mf-ngam-cy-28-2-8-98-16633

Yashica 28mm f2.8 ML MF Ngàm CY (28 2.8) 98% - 16633

2.700.000₫ 3.200.000₫
SALE
smc-pentax-m-50mm-f1-4-mf-ngam-pk-50-1-4-98-16641

SMC Pentax-M 50mm f1.4 MF Ngàm PK (50 1.4) 98% - 16641

1.800.000₫ 2.100.000₫
SALE
mamiya-sekor-55mm-f1-4-mf-ngam-m42-55-1-4-96-16631
SALE
nikon-50mm-f1-4-mf-ai-50-1-4-16637

Nikon 50mm f1.4 MF AI (50 1.4) - 16637

2.000.000₫ 2.500.000₫
SALE
tamron-mf-adaptall-2-90mm-f2-5-macro-1-2-90-2-5-16643
SALE
canon-fdn-28mm-f2-0-mf-28-2-0-16617

Canon FDn 28mm f2.0 MF (28 2.0) - 16617

3.400.000₫ 3.700.000₫
SALE
tamron-mf-adaptall-2-90mm-f2-5-macro-1-2-90-2-5-16621
SALE
tamron-mf-adaptall-2-90mm-f2-5-macro-1-2-90-2-5-15117
SALE
minolta-58mm-f1-4-mc-rokkor-pf-mf-md-58-1-4-98-16613
SALE
nikon-35-70mm-f3-5-5-6-ais-35-70-3-5-5-6-mf-95-16600
SALE
nikon-nikkor-s-50mm-f1-4-mf-50-1-4-95-16583

Nikon Nikkor-S 50mm f1.4 MF (50 1.4) 95% - 16583

1.500.000₫ 2.000.000₫
SALE
nikon-55mm-f3-5-mf-ai-macro-1-2-55-3-5-16597

Nikon 55mm f3.5 MF AI Macro 1:2 (55 3.5) - 16597

2.100.000₫ 2.500.000₫
SALE
nikon-nikkor-p-55mm-f3-5-mf-macro-nonai-50-3-5-16595
SALE
super-takumar-50mm-f1-4-mf-m42-50-1-4-95-16575

Super Takumar 50mm f1.4 MF M42 (50 1.4) 95% - 16575

1.700.000₫ 2.000.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: