Ống kính lấy nét bằng tay | Lens MF

Ống kính lấy nét bằng tay | Lens MF
SALE
minolta-50mm-f1-4-rokkor-mf-md-50-1-4-18597

Minolta 50mm f1.4 Rokkor MF MD (50 1.4) - 18597

1.700.000₫ 2.000.000₫
SALE
rokinon-14mm-f2-8-sony-e-14-2-8-18592

Rokinon 14mm f2.8 Sony E (14 2.8) - 18592

5.200.000₫ 6.500.000₫
SALE
nikon-55mm-f3-5-nikkor-p-macro-55-3-5-16596

Nikon 55mm F3.5 Nikkor-P Macro ( 55 3.5 ) 16596

1.200.000₫ 4.000.000₫
SALE
hoya-70-150mm-f3-8-hmc-zoom-mf-nikon-70-150-3-8-10104
SALE
rokinon-14mm-f2-8-mft-sony-14-2-8-18448

Rokinon 14mm f2.8 MFT Sony (14 2.8) - 18448

4.800.000₫ 6.500.000₫
SALE
rokinon-14mm-t3-1-sony-a-14-2-8-18373

Rokinon 14mm T3.1 Sony A (14 2.8) - 18373

5.500.000₫ 6.500.000₫
SALE
nikon-50mm-f1-4-nikkor-s-mf-50-1-4-16989

Nikon 50mm f1.4 Nikkor S MF (50 1.4) 16989

1.100.000₫ 3.500.000₫
SALE
nikon-50mm-f1-4-nikkor-s-mf-50-1-4-17800

Nikon 50mm f1.4 Nikkor S MF (50 1.4) 17800

1.400.000₫ 3.500.000₫
SALE
rokinon-14mm-f2-8-mft-sony-14-2-8-18047

Rokinon 14mm f2.8 MFT Sony (14 2.8) - 18047

4.800.000₫ 6.500.000₫
SALE
rokinon-14mm-f2-8-canon-mf-14-2-8-18581

Rokinon 14mm f2.8 Canon MF (14 2.8) - 18581

5.500.000₫ 6.500.000₫
SALE
minolta-28mm-f2-5-mc-w-rokkor-si-28-2-5-18529

Minolta 28mm f2.5 MC W.Rokkor-SI (28 2.5) 18529

2.000.000₫ 2.300.000₫
SALE
nikon-85mm-f1-4-ais-mf-85-1-4-18492

Nikon 85mm f1.4 AIS MF ( 85 1.4) 18492

8.299.000₫ 9.600.000₫
SALE
smc-pentax-35mm-f2-0-pk-18473

SMC Pentax 35mm f2.0 PK 18473

3.200.000₫ 3.600.000₫
SALE
canon-fd-135mm-f2-5-s-c-135-2-5-18495

Canon FD 135mm f2.5 S.C (135 2.5) 18495

2.200.000₫ 3.000.000₫
SALE
zeiss-batis-25mm-f2-sony-fe-fullbox-sony-25-2-0

Zeiss Batis 25mm F2 Sony FE Fullbox (Sony 25 2.0)

13.990.000₫ 26.000.000₫
SALE
beroflex-auto-200mm-f3-5-mf-m42-200-3-5-hkg

Beroflex Auto 200mm f3.5 MF M42 (200 3.5) HKG

1.700.000₫ 2.000.000₫
SALE
vivitar-wide-angle-28mm-f2-5-mf-nikon-28-2-5-18434

Vivitar Wide-Angle 28mm f2.5 MF Nikon (28 2.5) 18434

1.600.000₫ 1.900.000₫
SALE
mamiya-sekor-55mm-f1-4-mf-ngam-m42-55-1-4-18427

Mamiya Sekor 55mm f1.4 MF Ngàm M42 (55 1.4) 18427

2.800.000₫ 3.600.000₫
SALE
canon-fl-58mm-f1-2-canon-fd-58-1-2-18419

Canon FL 58mm f1.2 Canon FD (58 1.2) - 18419

3.300.000₫ 4.000.000₫
SALE
minolta-mc-58mm-f1-2-rokkor-pg-mf-md-58-1-2-18063

Minolta MC 58mm f1.2 Rokkor-PG MF MD (58 1.2) - 18063

6.000.000₫ 8.000.000₫
SALE
nikon-180mm-f2-8-mf-ai-180-2-8-18383

Nikon 180mm f2.8 MF AI (180 2.8) 18383

4.390.000₫ 6.200.000₫
SALE
nikon-mf-105mm-f4-0-ais-macro-1-2-105-4-0-16932

Nikon MF 105mm f4.0 AIS Macro 1:2 (105 4.0) 16932

2.600.000₫ 3.500.000₫
SALE
smc-pentax-m-28mm-f2-8-mf-28-2-8-18341

SMC Pentax M 28mm f2.8 MF (28 2.8) - 18341

1.800.000₫ 2.000.000₫
SALE
rokinon-85mm-t1-5-mf-nikon-85-1-5-17683

Rokinon 85mm T1.5 MF Nikon (85 1.5) 17683

4.800.000₫ 5.500.000₫
SALE
canon-fdn-24mm-f2-8-mf-fd-24-2-8-15887

Canon FDn 24mm f2.8 MF (FD 24 2.8) 15887

2.400.000₫ 2.500.000₫
SALE
laowa-15mm-f-2-fe-zero-d-for-sony-e-15-2-0-18262

Laowa 15mm f/2 FE Zero-D For Sony E (15 2.0) - 18262

11.490.000₫ 13.490.000₫
SALE
tamron-auto-200mm-f3-5-pk-200-3-5-17618

Tamron Auto 200mm f3.5 PK (200 3.5) 17618

1.700.000₫ 2.000.000₫
SALE
vivitar-wide-angle-28mm-f2-5-mf-m42-28-2-5-18209

Vivitar Wide-Angle 28mm f2.5 MF M42 (28 2.5) 18209

1.500.000₫ 1.900.000₫
SALE
bower-8mm-f3-5-fisheye-mf-canon-eos-8-3-5-18242

Bower 8mm f3.5 Fisheye MF Canon EOS (8 3.5) 18242

2.500.000₫ 3.500.000₫
SALE
canon-fd-135mm-f2-5-s-c-135-2-5-18104

Canon FD 135mm f2.5 S.C (135 2.5) - 18104

2.200.000₫ 3.000.000₫

Bower 16mm f2.0 MFT NEX HKG

4.200.000₫
SALE
vivitar-wide-angle-28mm-f2-5-mf-md-28-2-5-18109

Vivitar Wide-Angle 28mm f2.5 MF MD (28 2.5) - 18109

1.600.000₫ 2.000.000₫
SALE
super-takumar-200mm-f4-0-mf-m42-200-4-0-18124

Super-Takumar 200mm f4.0 MF M42 (200 4.0) - 18124

1.700.000₫ 2.000.000₫
SALE
vivitar-wide-angle-24mm-f2-0-mf-canon-fd-24-2-0-18053
SALE
nikon-af-s-24mm-f1-4g-ed-nano-system-coating-24-1-4-18042
SALE
canon-fd-135mm-f2-5-s-c-135-2-5-15650

Canon FD 135mm f2.5 S.C (135 2.5) - 15650

2.200.000₫ 3.000.000₫
SALE
rokinon-85mm-t1-5-mf-sony-e-cine-85-1-5-98-18100
SALE
vivitar-wide-angle-28mm-f2-5-mf-m42-28-2-5-18069

Vivitar Wide-Angle 28mm f2.5 MF M42 (28 2.5) 18069

1.600.000₫ 1.900.000₫
SALE
canon-fd-135mm-f2-5-s-c-135-2-5-15383

Canon FD 135mm f2.5 S.C (135 2.5) - 15383

1.900.000₫ 2.500.000₫
SALE
minolta-58mm-f1-4-rokkor-mf-md-58-1-4-16017

Minolta 58mm f1.4 Rokkor MF MD (58 1.4) - 16017

1.300.000₫ 1.500.000₫
SALE
nikon-200mm-f4-0-nikkor-q-c-mf-200-4-0-17911

Nikon 200mm f4.0 nikkor Q-C MF (200 4.0) - 17911

1.800.000₫ 2.200.000₫
SALE
viltrox-35mm-f2-0-mf-sony-35-2-0-17980

Viltrox 35mm f2.0 MF Sony (35 2.0) 17980

2.200.000₫ 3.000.000₫
SALE
nikon-24mm-f2-8-non-ai-mf-24-2-8-fullbox-18010

Nikon 24mm f2.8 non AI MF (24 2.8) Fullbox - 18010

3.300.000₫ 4.500.000₫
SALE
kiron-mc-28mm-f2-0-mf-ngam-fd-28-2-0-18028

Kiron MC 28mm f2.0 MF ngàm FD (28 2.0) - 18028

2.500.000₫ 2.900.000₫
SALE
konica-135mm-f3-5-hexanon-mf-ar-135-3-5-17990

Konica 135mm f3.5 Hexanon MF AR (135 3.5) 17990

1.200.000₫ 1.500.000₫
SALE
rokinon-35mm-f1-4-t1-5-mf-canon-35-1-4-17941

Rokinon 35mm f1.4 T1.5 MF Canon ( 35 1.4 ) 17941

4.500.000₫ 6.500.000₫
SALE
vivitar-wide-angle-28mm-f2-5-mf-ngam-fd-28-2-5-17942
SALE
kiron-mc-28mm-f2-0-mf-ngam-md-28-2-0-17934

Kiron MC 28mm f2.0 MF ngàm MD (28 2.0) - 17934

2.500.000₫ 2.900.000₫
SALE
vivitar-wide-angle-28mm-f2-5-mf-ngam-fd-28-2-5-17798
SALE
vivitar-wide-angle-28mm-f2-5-mf-ngam-fd-28-2-5-17835
SALE
canon-fd-24mm-f2-8-s-s-c-mf-24-2-8-sale-off-17873
SALE
vivitar-wide-angle-28mm-f2-5-mf-m42-28-2-5-17795

Vivitar Wide-Angle 28mm f2.5 MF M42 (28 2.5) 17795

1.700.000₫ 1.900.000₫
SALE
canon-fd-135mm-f2-5-s-c-135-2-5-17839

Canon FD 135mm f2.5 S.C (135 2.5) - 17839

1.900.000₫ 2.500.000₫
SALE
rokinon-8mm-f3-5-fisheye-mf-canon-eos-8-3-5-17477
SALE
rokinon-14mm-f2-8-mf-mft-sony-nex-14-2-8-15524

Rokinon 14mm f2.8 MF MFT Sony Nex ( 14 2.8 ) 15524

4.700.000₫ 6.500.000₫
SALE
vivitar-28-50mm-f3-5-4-5-mf-nikon-28-50-3-5-4-5-17599
SALE
canon-50mm-f1-4-fd-mf-50-1-4-17586

Canon 50mm f1.4 FD MF (50 1.4) 17586

1.500.000₫ 2.200.000₫
SALE
nikon-ais-105mm-f2-8-mf-macro-1-2-105-2-8-17564

Nikon AIS 105mm f2.8 MF Macro 1:2 (105 2.8) 17564

3.700.000₫ 4.000.000₫
SALE
vivitar-28mm-f2-8-mf-tx-28-2-8-98-17504

Vivitar 28mm f2.8 MF TX (28 2.8) 98% - 17504

1.400.000₫ 1.600.000₫
SALE
asanuma-21mm-f3-8-mf-ngam-nikon-f-21-3-8-17472

Asanuma 21mm f3.8 MF Ngàm Nikon F (21 3.8) 17472

2.700.000₫ 3.200.000₫
SALE
opteka-6-5mm-f3-5-fisheye-mf-eos-6-5-3-5-17489

Opteka 6.5mm f3.5 Fisheye MF EOS (6.5 3.5) - 17489

2.700.000₫ 3.500.000₫
SALE
nikon-24mm-f2-8-ais-mf-24-2-8-16778

Nikon 24mm f2.8 AIS MF (24 2.8) - 16778

3.300.000₫ 3.600.000₫
SALE
vivitar-wide-angle-28mm-f2-5-mf-ngam-fd-28-2-5-16814
SALE
canon-fdn-24mm-f2-8-mf-fd-24-2-8-93-16898

Canon FDn 24mm f2.8 MF (FD 24 2.8) 93% - 16898

2.400.000₫ 2.500.000₫
SALE
canon-fdn-28mm-f2-0-mf-28-2-0-16617

Canon FDn 28mm f2.0 MF (28 2.0) - 16617

2.800.000₫ 3.700.000₫
SALE
x-fujinon-50mm-f1-9-fm-ngam-fujinon-50-1-9-16304
SALE
soligor-wide-auto-21mm-f3-8-mf-ngam-md-21-3-8-16409
SALE
auto-miranda-50mm-f1-8-16293

Auto Miranda 50mm f1.8 - 16293

900.000₫ 1.200.000₫
SALE
rokinon-35mm-f1-4-mf-canon-samyang-35-1-4-10673

Rokinon 35mm f1.4 MF Canon (Samyang 35 1.4) - 10673

4.000.000₫ 5.500.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo