Ống kính lấy nét bằng tay | Lens MF

Ống kính lấy nét bằng tay | Lens MF
SALE
vivitar-wide-angle-28mm-f2-5-mf-ngam-fd-28-2-5-17942
SALE
smc-pentax-50mm-f1-4-mf-ngam-pk-50-1-4-17836

SMC Pentax 50mm f1.4 MF Ngàm PK (50 1.4) 17836

2.000.000₫ 2.200.000₫
SALE
rokinon-85mm-t1-5-mf-nikon-cine-85-1-5-17933

Rokinon 85mm T1.5 MF Nikon Cine (85 1.5) - 17933

5.000.000₫ 5.500.000₫
SALE
kiron-mc-28mm-f2-0-mf-ngam-md-28-2-0-17934

Kiron MC 28mm f2.0 MF ngàm MD (28 2.0) - 17934

2.500.000₫ 2.900.000₫
SALE
vivitar-wide-angle-28mm-f2-5-mf-ngam-fd-28-2-5-17798
SALE
nikon-135mm-2-8-doi-k-mf-99-135-2-8-17837

Nikon 135mm 2.8 đời K MF 99% (135 2.8) - 17837

2.300.000₫ 2.500.000₫
SALE
nikon-nikkor-s-50mm-f1-4-mf-non-ai-50-1-4-17874

Nikon Nikkor-S 50mm f1.4 MF Non Ai (50 1.4) - 17874

1.600.000₫ 2.500.000₫
SALE
konica-135mm-f3-2-hexanon-mf-ar-135-3-2-17907

Konica 135mm f3.2 Hexanon MF AR (135 3.2) - 17907

1.500.000₫ 1.900.000₫
SALE
nikon-70-210mm-f4-series-e-macro-mf-nikon-70-210-4-0-17924
SALE
yashica-50mm-f1-9-ml-cy-mf-50-1-9-17856

Yashica 50mm f1.9 ML CY MF (50 1.9) 17856

1.200.000₫ 1.400.000₫
SALE
nikon-28mm-f2-8-series-e-mf-28-2-8-17920

Nikon 28mm f2.8 Series E MF (28 2.8) 17920

1.600.000₫ 2.000.000₫
SALE
minolta-58mm-f1-4-mc-rokkor-pf-mf-md-58-1-4-17866

Minolta 58mm f1.4 MC Rokkor-PF MF MD (58 1.4) 17866

1.700.000₫ 2.200.000₫
SALE
yashica-50mm-f1-9-dsb-cy-mf-50-1-9-17857

Yashica 50mm f1.9 DSB CY MF (50 1.9) 17857

1.200.000₫ 1.400.000₫
SALE
minolta-58mm-f1-4-mc-rokkor-pf-mf-md-58-1-4-16104
SALE
rokinon-14mm-f2-8-mf-for-canon-eos-14-2-8-17831

Rokinon 14mm f2.8 MF for Canon EOS (14 2.8) - 17831

4.300.000₫ 6.500.000₫
SALE
olympus-50mm-f1-4-zuiko-om-mf-50-1-4-17805

Olympus 50mm f1.4 Zuiko OM MF (50 1.4) 17805

1.800.000₫ 2.200.000₫
SALE
nikon-nikkor-s-50mm-f1-4-mf-non-ai-50-1-4-17800

Nikon Nikkor-S 50mm f1.4 MF Non Ai (50 1.4) 17800

1.600.000₫ 2.500.000₫
SALE
nikon-24mm-f2-8-ais-mf-24-2-8-17797

Nikon 24mm f2.8 AIS MF (24 2.8) - 17797

3.700.000₫ 4.000.000₫
SALE
smc-pentax-m-28mm-f2-8-mf-28-2-8-15637

SMC Pentax M 28mm f2.8 MF (28 2.8) - 15637

1.800.000₫ 2.000.000₫
SALE
vivitar-wide-angle-28mm-f2-5-mf-ngam-fd-28-2-5-17862
SALE
vivitar-wide-angle-28mm-f2-5-mf-ngam-fd-28-2-5-17835
SALE
super-takumar-50mm-f1-4-mf-m42-50-1-4-97-17854

Super Takumar 50mm f1.4 MF M42 (50 1.4) 97% - 17854

1.700.000₫ 2.000.000₫
SALE
rokinon-85mm-f1-4-mf-for-nikon-f-85-1-4-17855

Rokinon 85mm f1.4 MF for Nikon F (85 1.4) - 17855

4.600.000₫ 5.500.000₫
SALE
canon-fd-24mm-f2-8-s-s-c-mf-24-2-8-98-17873

Canon FD 24mm f2.8 S.S.C MF (24 2.8) 98% - 17873

2.800.000₫ 3.000.000₫
SALE
vivitar-wide-angle-28mm-f2-5-mf-m42-28-2-5-17795

Vivitar Wide-Angle 28mm f2.5 MF M42 (28 2.5) 17795

1.700.000₫ 1.900.000₫
SALE
vivitar-wide-angle-28mm-f2-5-mf-m42-28-2-5-17815

Vivitar Wide-Angle 28mm f2.5 MF M42 (28 2.5) 17815

1.700.000₫ 1.900.000₫
SALE
minolta-50mm-f1-7-mc-rokkor-x-pf-mf-50-1-7-17759
SALE
vivitar-135mm-f2-8-mf-ngam-m42-135-2-8-17699

Vivitar 135mm f2.8 MF Ngàm M42 (135 2.8) 17699

1.400.000₫ 1.500.000₫
SALE
smc-pentax-50mm-f1-4-mf-ngam-pk-50-1-4-17722

SMC Pentax 50mm f1.4 MF Ngàm PK (50 1.4) 17722

2.000.000₫ 2.200.000₫
SALE
minolta-50mm-f1-7-mc-rokkor-x-pf-mf-50-1-7-17760
SALE
nikon-55mm-f2-8-mf-ais-macro-1-2-55-2-8-17705

Nikon 55mm f2.8 MF AIS Macro 1:2 (55 2.8) 17705

2.500.000₫ 3.000.000₫
SALE
smc-takumar-50mm-f1-4-mf-ngam-m42-50-1-4-17723

SMC Takumar 50mm f1.4 MF Ngàm M42 (50 1.4) - 17723

2.100.000₫ 2.200.000₫
SALE
minolta-md-50mm-f1-4-mf-50-1-4-17744

Minolta MD 50mm f1.4 MF (50 1.4) 17744

1.900.000₫ 2.200.000₫
SALE
vivitar-wide-angle-28mm-f2-5-mf-nikon-28-2-5-17725

Vivitar Wide-Angle 28mm f2.5 MF Nikon (28 2.5) 17725

1.800.000₫ 1.900.000₫
SALE
vivitar-wide-angle-28mm-f2-5-mf-ngam-eos-28-2-5-17691
SALE
minolta-md-50mm-f1-4-rokkor-x-mf-ngam-md-50-1-4-17735
SALE
rokinon-8mm-f3-5-fisheye-mf-canon-eos-8-3-5-17477
SALE
smc-pentax-m-50mm-f1-4-mf-ngam-pk-50-1-4-17661

SMC Pentax-M 50mm f1.4 MF Ngàm PK (50 1.4) 17661

2.000.000₫ 2.200.000₫
SALE
nikon-50mm-f1-4-k-non-ai-mf-50-1-4-16155

Nikon 50mm f1.4 K non AI MF (50 1.4) 16155

2.000.000₫ 21.000.000₫
SALE
olympus-50mm-f1-4-zuiko-om-mf-50-1-4-17662

Olympus 50mm f1.4 Zuiko OM MF (50 1.4) 17662

2.000.000₫ 2.200.000₫
SALE
rokinon-14mm-f2-8-mf-mft-sony-nex-14-2-8-15524

Rokinon 14mm f2.8 MF MFT Sony Nex ( 14 2.8 ) 15524

5.200.000₫ 6.500.000₫
SALE
minolta-58mm-f1-4-mc-rokkor-pf-mf-md-58-1-4-17629

Minolta 58mm f1.4 MC Rokkor-PF MF MD (58 1.4) 17629

1.700.000₫ 2.200.000₫
SALE
zesnar-28mm-f2-8-mf-fdn-fl-canon-28-2-8-17602

Zesnar 28mm f2.8 MF FDn FL Canon (28 2.8) 17602

1.000.000₫ 1.500.000₫
SALE
vivitar-55mm-f2-8-macro-mf-md-55-2-8-17630

Vivitar 55mm f2.8 Macro MF MD (55 2.8) - 17630

1.900.000₫ 2.200.000₫
SALE
minolta-58mm-f1-4-mc-rokkor-pf-mf-md-58-1-4-17596

Minolta 58mm f1.4 MC Rokkor-PF MF MD (58 1.4) 17596

1.700.000₫ 2.200.000₫
SALE
minolta-md-45mm-f2-rokkor-x-mf-45-2-0

Minolta MD 45mm f2 Rokkor-X MF (45 2.0)

1.000.000₫ 1.800.000₫
SALE
nikon-35mm-f2-0-ai-mf-35-2-0-17590

Nikon 35mm f2.0 AI MF (35 2.0) 17590

2.500.000₫ 3.500.000₫
SALE
soligor-85-300mm-f5-mf-fd-85-300-5-0-17624

Soligor 85-300mm f5 MF FD (85-300 5.0) - 17624

1.400.000₫ 2.300.000₫
SALE
canon-fd-200mm-f4-0-ssc-mf-200-4-0-17622

Canon FD 200mm f4.0 SSC MF (200 4.0) - 17622

600.000₫ 900.000₫
SALE
jcpenney-28mm-f2-8-mf-minolta-md-28-2-8-17608

JCPenney 28mm f2.8 MF Minolta MD (28 2.8) 17608

1.200.000₫ 1.300.000₫
SALE
minolta-md-50mm-f1-4-rokkor-x-mf-ngam-md-50-1-4-17584
SALE
canon-50mm-f1-4-fd-mf-50-1-4-17586

Canon 50mm f1.4 FD MF (50 1.4) 17586

1.500.000₫ 2.200.000₫
SALE
smc-takumar-55mm-f1-8-mf-ngam-m42-55-1-8-17503

SMC Takumar 55mm f1.8 MF Ngàm M42 (55 1.8) - 17503

1.200.000₫ 1.600.000₫
SALE
minolta-58mm-f1-4-mc-rokkor-pf-mf-md-58-1-4-17554

Minolta 58mm f1.4 MC Rokkor-PF MF MD (58 1.4) 17554

1.600.000₫ 2.200.000₫
SALE
jcpenney-135mm-f2-8-mf-pentax-135-2-8-17563

JCPenney 135mm f2.8 MF Pentax (135 2.8) 17563

1.000.000₫ 1.500.000₫
SALE
vivitar-28mm-f2-8-mf-tx-28-2-8-98-17504

Vivitar 28mm f2.8 MF TX (28 2.8) 98% - 17504

1.400.000₫ 1.600.000₫
SALE
asanuma-21mm-f3-8-mf-ngam-nikon-f-21-3-8-17472

Asanuma 21mm f3.8 MF Ngàm Nikon F (21 3.8) 17472

3.000.000₫ 3.200.000₫
SALE
nikon-nikkor-s-50mm-f1-4-mf-50-1-4-17486

Nikon Nikkor-S 50mm f1.4 MF (50 1.4) - 17486

1.700.000₫ 2.500.000₫
SALE
nikon-nikkor-s-50mm-f1-4-mf-50-1-4-hood-zin-17555
SALE
opteka-6-5mm-f3-5-fisheye-mf-eos-6-5-3-5-17489

Opteka 6.5mm f3.5 Fisheye MF EOS (6.5 3.5) - 17489

3.200.000₫ 3.500.000₫
SALE
nikon-nikkor-s-50mm-f1-4-mf-ai-d-50-1-4-17068

Nikon Nikkor-S 50mm f1.4 MF AI'd (50 1.4) 17068

1.800.000₫ 2.000.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: