Ống kính | Lens

Ống kính | Lens
SALE
minolta-mc-tele-rokkor-x-135mm-f2-8-135-2-8-18345

Minolta MC Tele Rokkor-X 135mm f2.8 (135 2.8) - 18345

1.300.000₫ 2.900.000₫
SALE
minolta-md-50mm-f1-4-rokkor-x-50-1-4-16349

Minolta MD 50mm f1.4 Rokkor-X (50 1.4) - 16349

1.300.000₫ 2.000.000₫
SALE
konica-hexanon-50mm-f1-8-ngam-ar-50-1-8-18273

Konica Hexanon 50mm f1.8 Ngàm AR (50 1.8) 18273

1.000.000₫ 1.800.000₫
SALE
carl-zeiss-50mm-f1-4-planar-t-ze-canon-50-1-4-17969
SALE
minolta-mc-50mm-f1-4-rokkor-x-pg-50-1-4-18198

Minolta MC 50mm f1.4 Rokkor-x PG (50 1.4) 18198

1.600.000₫ 2.000.000₫
SALE
samyang-24mm-f2-8-fe-af-sony-24-2-8-18196-rokinon

Samyang 24mm f2.8 FE AF Sony (24 2.8) 18196 Rokinon

4.500.000₫ 5.500.000₫
SALE
minolta-mc-50mm-f1-4-rokkor-x-pg-50-1-4-18177

Minolta MC 50mm f1.4 Rokkor-X PG (50 1.4) 18177

1.500.000₫ 2.000.000₫
SALE
bower-8mm-f3-5-fisheye-mf-canon-eos-8-3-5-18242

Bower 8mm f3.5 Fisheye MF Canon EOS (8 3.5) 18242

2.500.000₫ 3.500.000₫
SALE
minolta-mc-50mm-f1-4-rokkor-pg-50-1-4-18188

Minolta MC 50mm f1.4 Rokkor-PG (50 1.4) 18188

1.800.000₫ 2.000.000₫
SALE
yashica-ml-50mm-f1-9c-ml-cy-50-1-9-18186

Yashica ML 50mm f1.9c ML CY (50 1.9) 18186

1.200.000₫ 1.400.000₫
SALE
nikon-50mm-f1-4-k-non-ai-mf-50-1-4-97-18062

Nikon 50mm f1.4 K non AI MF (50 1.4) 97% - 18062

2.200.000₫ 3.100.000₫
SALE
nikon-50mm-f1-4-k-non-ai-mf-50-1-4-95-18084

Nikon 50mm f1.4 K non AI MF (50 1.4) 95% - 18084

1.900.000₫ 2.100.000₫
SALE
carl-zeiss-50mm-f1-4-planar-t-cy-50-1-4-18051

Carl Zeiss 50mm f1.4 Planar T* CY (50 1.4) 18051

4.900.000₫ 5.500.000₫
SALE
minolta-mc-tele-rokkor-x-135mm-f2-8-135-2-8-18037

Minolta MC Tele Rokkor-X 135mm f2.8 (135 2.8) 18037

1.300.000₫ 2.900.000₫
SALE
minolta-mc-tele-celtic-qd-135mm-f3-5-135-3-5-17960

Minolta MC Tele Celtic-QD 135mm f3.5 (135 3.5) 17960

1.000.000₫ 2.900.000₫
SALE
sigma-135mm-f1-8-ex-dg-hsm-art-af-sony-fe-135-1-8

Sigma 135mm F1.8 EX DG HSM Art AF Sony FE (135 1.8)

18.490.000₫ 22.000.000₫
SALE
kiron-mc-28mm-f2-0-mf-ngam-fd-28-2-0-18028

Kiron MC 28mm f2.0 MF ngàm FD (28 2.0) - 18028

2.500.000₫ 2.900.000₫
SALE
konica-135mm-f3-5-hexanon-mf-ar-135-3-5-17990

Konica 135mm f3.5 Hexanon MF AR (135 3.5) 17990

1.200.000₫ 1.500.000₫
SALE
sigma-24-70mm-f2-8-af-ex-dg-macro-nikon-24-70-2-8-14632
SALE
phoenix-19-35mm-f3-5-4-5-af-nikon-19-35-3-5-4-5-17814
SALE
kiron-mc-28mm-f2-0-mf-ngam-md-28-2-0-17934

Kiron MC 28mm f2.0 MF ngàm MD (28 2.0) - 17934

2.500.000₫ 2.900.000₫
SALE
konica-135mm-f3-2-hexanon-mf-ar-135-3-2-17907

Konica 135mm f3.2 Hexanon MF AR (135 3.2) - 17907

1.500.000₫ 1.900.000₫
SALE
yashica-50mm-f1-9-ml-cy-mf-50-1-9-17856

Yashica 50mm f1.9 ML CY MF (50 1.9) 17856

1.200.000₫ 1.400.000₫
SALE
yashica-50mm-f1-9-dsb-cy-mf-50-1-9-17857

Yashica 50mm f1.9 DSB CY MF (50 1.9) 17857

1.200.000₫ 1.400.000₫
SALE
minolta-md-50mm-f1-4-mf-50-1-4-17744

Minolta MD 50mm f1.4 MF (50 1.4) 17744

1.900.000₫ 2.200.000₫
SALE
minolta-md-50mm-f1-4-rokkor-x-mf-ngam-md-50-1-4-17735
SALE
rokinon-8mm-f3-5-fisheye-mf-canon-eos-8-3-5-17477
SALE
minolta-md-45mm-f2-rokkor-x-mf-45-2-0

Minolta MD 45mm f2 Rokkor-X MF (45 2.0)

1.000.000₫ 1.800.000₫
SALE
minolta-md-50mm-f1-4-rokkor-x-mf-ngam-md-50-1-4-17584
SALE
konica-hexanon-52mm-f1-8-ngam-ar-50-1-8-17561

Konica Hexanon 52mm f1.8 Ngàm AR (50 1.8) 17561

1.200.000₫ 1.800.000₫
SALE
kiron-mc-28mm-f2-0-mf-ngam-nikon-28-2-0-15476

Kiron MC 28mm f2.0 MF ngàm Nikon (28 2.0) - 15476

2.500.000₫ 2.900.000₫
SALE
kyocera-24mm-f2-8-contax-af-sony-a-24-2-8-11011

Kyocera 24mm f2.8 Contax AF Sony A (24 2.8) - 11011

2.400.000₫ 2.500.000₫
SALE
fujifilm-28mm-f2-8-dm-x-fujinar-w-fuji-28-2-8-10950
SALE
canon-fdn-100mm-f2-8-mf-100-2-8-10389-clh

Canon FDn 100mm f2.8 MF (100 2.8) - 10389 clh

1.300.000₫ 1.500.000₫
SALE
focal-28mm-f2-8-mc-mf-pentax-28-2-8-10588

Focal 28mm f2.8 MC MF Pentax (28 2.8) - 10588

1.000.000₫ 1.200.000₫
SALE
olympus-28mm-f2-0-zuiko-mc-mf-28-2-0-96-12687

Olympus 28mm f2.0 Zuiko MC MF (28 2.0) 96% - 12687

4.000.000₫ 4.800.000₫
SALE
soligor-24mm-f2-5-mc-mf-minolta-md-24-2-5-10097

Soligor 24mm f2.5 MC MF Minolta MD (24 2.5) - 10097

2.100.000₫ 2.800.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: